Zonnepanelen

DS Energy levert zonnepanelen aan zowel de particuliere, alsmede aan de ( groot) zakelijke markt.

Zonnepanelen, ook wel PV-panelen genoemd,  zijn vanwege de vele voordelen razend populair. Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit en kan het hele jaar door gebruikt worden. Er zitten vele voordelen aan het aanschaffen van zonnepanelen. Met zonnepanelen bent u niet alleen milieubewust bezig, u bespaart ook geld. Na de aanschaf van zonnepanelen krijgt u direct een lagere energierekening. Daarnaast zijn er met zonnepanelen grote belastingvoordelen te behalen.

Wat u kunt besparen met zonnepanelen hangt af van een aantal factoren: het soort zonnepaneel, het aantal en de richting van het dak.

Wij maken uitsluitend gebruik van de meest professionele ontwerp- en simulatiesoftware, PV*SOL voor pv-systemen. PV*SOL maakt gebruik van meteorologische weergegevens gemeten over 20 jaar om de gemiddelde stroomopbrengst per jaar zo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Als u zonnepanelen aanschaft, dan betaalt u ook btw. De btw die u heeft betaald, kunt u terugvragen bij de belastingdienst. We helpen u graag, geheel gratis, bij het terugvragen van de btw.

Hiernaast dragen wij zorg voor het verkrijgen van o.a.:

Alle vormen van subsidies

. GVO certificaat ( 1 euro cent extra subsidie door het verkopen van groene stroom)

GvO is de afkorting voor Garantie van Oorsprong. Een veel gebruikt begrip waarmee hetzelfde wordt bedoeld is 'groencertificaat'. Bij de productie van hernieuwbare elektriciteit wordt voor elk megawattuur (MWh) een GvO aangemaakt. GvO's dienen om te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. Ze worden bijvoorbeeld door stroomleveranciers gebruikt om de de stroometikettering juist uit te voeren en dienen als bewijs bij het verkrijgen van subsidies voor duurzame eleketriciteitsproductie.


Wat wordt er op een Garantie van Oorsprong allemaal vermeld?

•             de energiebron waarmee de energie is geproduceerd en de begin- en einddatum van de productie;

•             of de garantie van oorsprong betrekking heeft op elektriciteit, gas of verwarming / koeling

•             de identiteit, de locatie, het type en de capaciteit van de installatie waar de energie is geproduceerd;

•             of en in welke mate de installatie investeringssteun heeft gekregen of en in welke mate de energie-eenheid op enige andere manier steun heeft gekregen uit een nationale steunregeling, en het type steunregeling;

•             de datum waarop de installatie operationeel is geworden; en

•             de datum en het land van afgifte en een uniek identificatienummer.


. PPA contract ( noodzakelijk voor verkoop stroom verkregen uit SDE+ traject)

Een power purchase agreement ( PPA ), of elektriciteitscentrale , is een contract tussen twee partijen, een die elektriciteit genereert (de verkoper) en een die op zoek is naar elektriciteit (de koper). De PPA definieert alle commerciële voorwaarden voor de verkoop van elektriciteit tussen de twee partijen, inclusief wanneer het project zal beginnen met commerciële exploitatie, planning voor levering van elektriciteit, boetes voor onder levering, betalingsvoorwaarden en beëindiging. Een PPA is de belangrijkste overeenkomst die de inkomsten- en kredietkwaliteit van een productieproject bepaalt en is dus een belangrijk instrument voor projectfinanciering. Er zijn tegenwoordig veel vormen van PPA in gebruik en deze variëren naargelang de behoeften van tegenpartijen bij de koper, verkoper en financiering.


. Verzekering opbrengst systeem

Het gehele systeem is verzekerd bij Loyds in Londen, tevens verzekeren we de opbreng garantie.

Wij leveren zelfs de software waarmee we de ideale opstelling van de PV-systemen bepalen. Daarmee bepaalt Green Facility de beste opstelling afhankelijk van de oriëntatie van het dak, bebouwing in de nabije omgeving, schoorstenen, bomen en andere factoren. Met dezelfde software wordt de prognose van het rendement bepaald.

Van Dorp kan de opbrengst van het systeem op afstand monitoren en ingrijpen als jullie onregelmatigheden bespeuren. Het hele systeem is zo ingericht en de risico’s zijn zo goed in kaart gebracht dat de gerenommeerde internationale verzekeraar Lloyd’s of London er een speciale verzekering voor heeft ontwikkeld. Green facility levert een verzekerde garantie op de prestatie van haar PV-systemen. Zodra de systemen met louter componenten ui

t de eigen fabriek, minder opleveren dan verwacht, betaalt Lloyd’s of London het verschil uit in cash


. Financiering complete systeem

Wij doen met een aantal gerenommeerde banken zaken m.b.t. financiering van het totale SDE project.. Tier 1 lijst

Fabrikanten worden onderverdeeld in categorieën, genaamd Tier 1, Tier 2 en Tier 3. De fabrikanten in Tier 1 zijn de meest kwalitatieve en betrouwbare merken. Ze voldoen aan een aantal strenge criteria, waardoor ze ook door financiële instellingen als betrouwbaar worden beschouwd.

DS Energy werkt uitsluitend met Tier 1 fabrikanten.